Tělocvična


Správce: Michal Březina - tel. 739609629, truhlarstvibrezina@seznam.cz

Možnosti využití: Badminton, stolní tenis (4 stoly), floorbal/fotbal (branky), nohejbal, cvičení ....

Sociální zázemí: 2 šatny, WC, NOVÉ SPRCHY !


Poplatky za tělocvičnu r. 2019:

členové TJ : 100,- Kč/1 hodina  +  každá další půlhodina 50,- Kč,  celodenní akce/100,- + energie 

nečlenové TJ: 150,- Kč/1 hodina + každá další půlhodina 50,- Kč, celodenní/500,- + energie

(členem se stáváš po úhradě ročního členského příspěvku)